A3MST

EnglishEnglish


Anti-Aging Nedir ?
Her zaman için daha sağlıklı, zaman içinde belki de ölümsüz bir gelecek istedi insanoğlu, ve gün geçtikçe bu arzusuna adım adım yaklaştı. Ölümsüzlüğe değil ama; muhteşem buluşlarıyla, uzmanlık isteyen, hata kabul etmeyen başarılar için eğitim ve araştırmalarıyla sağlıklı yarınlara pencereler açtı.

Unutulmamalıdır ki, teknoloji insan sağlığına ve doğasına hizmet etmek için gelişmelidir; insanı kendine köle kılan teknolojik ilerlemeler en azından dünyadaki doğal dengeye aykırıdır…

Anti-Aging, kronolojik yaşam sürecinin doğal bir parçası olan yaşlanmanın mümkün olduğunca yavaşlatılması, sağlıklı yaşlanma için gerekli yaşamsal koşulların sağlanması gibi kavramları kapsayan bir terimdir. Oksidasyon ve redüksiyon reaksiyonlarının mükemmel dengesi olarak ifade edilebilen biyokimyasal varlığımız zamanda ilerlerken çeşitli stres faktörlerine maruz kalır. Yaşam süresince karşılaşılan hastalıklar, insanın doğasına aykırı yaşam biçimleri, kötü yaşam koşulları, yaşlanmanın yani bedensel ve zihinsel yıpranmanın en önemli unsurlarıdır. Yaşlanmayla birlikte kümülatif olarak artan hücresel stresin neden olduğu yetmezlikler, kişiyi farklı istilacıların, ekzojen toksinlerin ya da hormonal/immünolojik değişimlerin yıkıcı etkilerine daha duyarlı kılar. Düzensiz, kontrolsüz ve besin ögeleri bakımından dengesiz beslenme şekilleri, obezite, doğal olmayan yiyecekler, yaşlanma sürecindeki yıpranmaya önemli katkılarda bulunur. Sedanter yaşam tarzı, iş-ev arasında bedensel minimum aktiviteyle geçirilen günler, sigara ya da teknolojik artıklar gibi çevresel kirleticilere giderek artan maruziyet, yıpranmanın önemli nedenleridir. Oksidatif, nitrerjik ve diğer stres faktörleri hücre işlevlerinde ve yapısında zamanla değişikliğe neden olarak yıpranmayı hızlandırırlar.

Anti-Aging terimini tıbbi olarak, aktif tedbir alma veya koruyucu tıp olarak da nitelendirmek mümkündür. Doğal ve sağlıklı yaşamayı-yaşlanmayı olanaklı kılacak her türlü uygulama anti-aging kavramına katkıda bulunur. Çok disiplinli çok faktörlü doğal ve medikal yaklaşımları gerektirdiğine inandığımız anti-aging uygulamaları, bir çok kaynakta ve halk arasında ne yazık ki sadece bazı uygulamalar ön plana itilerek ele alınmaktadır. Bunlardan biri estetik cerrahi olup, yaşlanmanın başlıca deri ve deri altı yağ dokusundaki olumsuz etkilerini düzeltmeyi amaçlamaktadır. İkinci öge, eksik hormon seviyelerini düzenlemeyi hedefleyen endokrinoloji ya da endokrin-farmakoloji uygulamalarını kapsamaktadır. Kondisyon artırmaya yardımcı olan fiziksel egzersiz programları, diyet formülleri ve kozmofarmasötik anti-aging uygulamaları da diğer popüler yaklaşımlardandır. Oysa anti-aging, doğumla başlayan ve ölümle sonlanan yaşam sürecinde, bedensel ve zihinsel, doğal ve enerjik yaşamayı olanaklı kılacak, sağlıklı yaşlanma için gereken ne varsa bünyesinde barındırır.

Anti-Aging yaşam biçimi, zaman dahilinde doğal olan yaşlanmanın getireceği olumsuz yükleri hafifletmek için alınacak tedbirlerle doğru orantılıdır. Anti-aging tedavi biçimleri ise, yaşla, kümülatif stresle ilişkili badensel yüklerin azaltılması, düzeltilmesine yönelik rejenerasyonu da olanaklı kılabilecek uygulamaları kapsar.
 
Akpınar mah. Dikmen cad. No:548/12 Çankaya - Ankara - Turkey.       (+90 312) 273 62 01       © 2010 A3MST, All Rights Reserved.      Web Design by ORDEN